Pers/Press

PERSACCREDITATIES – Europees Kampioenschap Korfbal 2021

Persaccreditaties kunnen aangevraagd worden via mail: yves.daelmans@korfbal.be

Graag vermelding van voornaam en naam, bedrijf/medium, journalist/fotograaf (en indien mogelijk welke dagen u aanwezig zal zijn)

Toegang tot zowel het Boeckenberg Sportcenter als de Lotto Arena kan enkel mits het tonen van een geldige Covid Safe pass en uw identiteitskaart. Indien u bij de aanvraag van de accreditatie een copy van uw identiteitskaart toevoegt dan kan deze op de achterzijde van de accreditatie afgedrukt worden, maar het staat u vrij hier gebruik van te maken.

Press Accreditations – European Championship Korfball 2021

Press accreditations can be requested by email: yves.daelmans@korfbal.be

Please mention name, company/medium, journalist/photographer and the number of days you will be present.

Access to the Boeckenberg Sportcenter and the Lotto Arena can only be allowed with a valid Covid Safe Pass and ID Card.